Training Mindfulness en oplossingsgerichte dialoog gebruiken om angstige cliënten meer zelfvertrouwen te geven.

Al onze Gentle Sleep Coaches volgen jaarlijks bijscholing. Dit is belangrijk om hun kennis op peil te houden en uit te breiden. Recent kwam de training “Mindfulness en oplossingsgerichte dialoog” beschikbaar. Deze training wordt gegeven door Nelia DeAmaral. Zij is al meer dan 20 jaar Coach, Yoga/Mindfulness docent & Gecertificeerd Doula. Ze is afgestudeerd in psychologie en heeft zich gespecialiseerd in oplossingsgericht counselen, perinatale depressie, angst, geboortetrauma genezing en perinatale rouwverwerking.

Leerdoelen van de training zijn:

  1. Angst versus ‘angstig temperament’
  2. Oplossingsgerichte aanpak en hoe deze toe te passen in slaapcoaching
  3. Leer ‘mindful luisteren’ toe te passen op coaching gesprekken
  4. Kernvragen voor verschillende fasen van slaapcoaching
  5. Identificeren of cliënten meer nodig hebben dan slaapstrategieën